Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro

   
2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 277 7 282 7 808 7 957 7 898 7 897
1.1 Varor 4 121 4 151 4 737 4 591 4 602 4 490
1.2 Tjänster 1 758 1 759 1 759 2 039 2 039 2 039
1.3 Primära inkomster 1 283 1 258 1 197 1 239 1 168 1 279
1.4 Sekundära inkomster 115 115 115 88 88 88
Utgifter 1. Bytesbalans 7 533 7 263 7 547 7 710 7 765 8 194
1.1 Varor 4 099 4 290 4 474 4 567 4 598 4 795
1.2 Tjänster 1 932 1 943 1 952 2 155 2 153 2 162
1.3 Primära inkomster 1 268 796 888 758 784 1 008
1.4 Sekundära inkomster 234 234 234 230 230 230
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2016, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden 2016, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/12/mata_2016_12_2017-02-15_tau_002_sv.html