Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Tabellen har korrigerats 15.5. klo: 12:00)

  År/månad
2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
1. Bytesbalans 18 -84 -562 21 -25 -76
1.1 Varor 103 97 -209 138 79 353
1.2 Tjänster -259 -257 -267 -180 -163 -193
1.3 Primära inkomster 443 346 183 155 150 -143
1.4 Sekundära inkomster -269 -269 -269 -92 -92 -92
2. Kapitalbalans 15 15 15 15 15 15
3. Finansiell balans 37 -5 004 6 067 8 529 -1 921 -1 933
3.1 Direktinvesteringar 486 -180 1 049 1 303 285 285
3.2 Portföljinvesteringar 2 950 -8 179 524 7 814 987 -4 883
3.3 Övriga investeringar -2 559 3 075 5 161 -351 -3 075 2 917
3.4 Finansiella derivat -844 307 -688 -233 -88 -128
3.5 Valutareserv 3 -28 21 -4 -30 -125
4. Restpost 4 -4 935 6 615 8 493 -1 910 -1 872
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Tabellen har korrigerats 15.5. klo: 12:00) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/03/mata_2017_03_2017-05-15_tau_001_sv.html