Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 8 012 7 970 7 818 7 579 8 999 7 764
1.1 Varor 4 649 4 546 4 581 4 368 5 410 4 507
1.2 Tjänster 2 092 2 092 1 935 1 935 1 956 1 931
1.3 Primära inkomster 1 165 1 227 1 080 1 054 1 410 1 250
1.4 Sekundära inkomster 106 106 223 223 223 76
Utgifter 1. Bytesbalans 8 095 8 532 7 797 7 605 8 890 8 462
1.1 Varor 4 552 4 755 4 443 4 289 4 902 4 555
1.2 Tjänster 2 349 2 359 2 114 2 097 2 184 2 102
1.3 Primära inkomster 820 1 044 924 904 1 489 1 557
1.4 Sekundära inkomster 375 375 315 315 315 248
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_002_sv.html