Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -10 646 -45 367 15 663 11 459 17 502 -3 635
1. Direktinvesteringar -157 -72 1 964 521 521 521
2. Portföljinvesteringar -1 668 -447 9 539 1 714 403 -724
3. Övriga investeringar 933 -36 709 4 439 9 395 16 890 -3 255
4. Finansiella derivat -9 727 -8 160 -276 -141 -188 -137
5. Valutareserv -28 21 -4 -30 -125 -41
Skulder Totalt -5 642 -51 434 7 134 13 379 19 324 -6 587
1. Direktinvesteringar 23 -1 121 662 236 236 236
2. Portföljinvesteringar 6 511 -971 1 725 726 5 167 -1 368
3. Övriga investeringar -2 142 -41 870 4 790 12 471 13 981 -5 391
4. Finansiella derivat -10 033 -7 473 -43 -54 -60 -64
5. Valutareserv - - - - - -
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_003_sv.html