Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.11.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött)

   
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09
1. Bytesbalans -175 -36 -838 251 233 79
1.1 Varor -10 576 270 75 238 219
1.2 Tjänster -155 -184 -198 -145 -139 -137
1.3 Primära inkomster 148 -270 -745 484 294 154
1.4 Sekundära inkomster -157 -158 -164 -163 -160 -157
2. Kapitalbalans 4 5 5 5 5 5
3. Finansiell balans 5 300 -7 056 -13 237 699 1 374 6094
3.1 Direktinvesteringar -599 -599 -8 569 565 463 268
3.2 Portföljinvesteringar 5 681 -2 050 -7 782 2 047 -251 9026
3.3 Övriga investeringar 915 -3 894 3 524 -1 149 1 756 -3183
3.4 Finansiella derivat -392 -685 -369 -652 -642 -39
3.5 Valutareserv -305 173 -43 -113 46 22
4. Restpost 5 471 -7 025 -12 404 443 1 135 6 010
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro (Korrigerad 16.11.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/09/mata_2017_09_2017-11-15_tau_001_sv.html