Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

   
2017/09
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 8 188 9 312 8 867 8 248 8 207 8374
1.1 Varor 4 639 5 674 5 201 4 798 4 777 5027
1.2 Tjänster 2 042 2 065 2 077 1 968 1 960 1948
1.3 Primära inkomster 1 401 1 459 1 469 1 367 1 357 1287
1.4 Sekundära inkomster 107 113 121 116 114 112
Utgifter 1. Bytesbalans 8 363 9 348 9 705 7 997 7 974 8295
1.1 Varor 4 649 5 099 4 931 4 723 4 539 4807
1.2 Tjänster 2 197 2 249 2 274 2 113 2 099 2085
1.3 Primära inkomster 1 253 1 729 2 214 882 1 063 1133
1.4 Sekundära inkomster 264 272 286 278 274 269
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2017, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/09/mata_2017_09_2017-11-15_tau_002_sv.html