Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2017, miljoner euro

  År/kvartal
2016/Q4 2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4
Inkomster 1. Bytesbalans 25161 25547 26456 25453 27292
1.1 Varor 13996 14679 15243 14678 15380
1.2 Tjänster 6590 6254 6257 6312 7449
1.3 Primära inkomster 4292 4317 4656 4197 4186
1.4 Sekundära inkomster 283 298 299 266 276
Utgifter 1. Bytesbalans 25139 24966 27770 24479 25934
1.1 Varor 14113 14162 14560 14099 14962
1.2 Tjänster 7295 6473 6897 6620 7452
1.3 Primära inkomster 2796 3503 5481 2997 2719
1.4 Sekundära inkomster 936 827 831 763 800
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Pauliina Turunen 029 551 2958, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2018, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2017, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/01/mata_2018_01_2018-03-15_tau_001_sv.html