Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Inkomster 1. Bytesbalans 25547 26456 25453 27292 26432
1.1 Varor 14679 15243 14678 15380 15450
1.2 Tjänster 6254 6257 6312 7449 6378
1.3 Primära inkomster 4317 4656 4197 4186 4284
1.4 Sekundära inkomster 298 299 266 276 320
Utgifter 1. Bytesbalans 24966 27770 24479 25934 25897
1.1 Varor 14162 14560 14099 14962 15117
1.2 Tjänster 6473 6897 6620 7452 6776
1.3 Primära inkomster 3503 5481 2997 2719 3107
1.4 Sekundära inkomster 827 831 763 800 897
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2018, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_001_sv.html