Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06
1. Bytesbalans 316 333 -115 -1 593 -525 -443
1.1 Varor 197 6 130 366 135 337
1.2 Tjänster -78 -141 -179 -137 -204 -178
1.3 Primära inkomster 380 664 134 -1 635 -266 -404
1.4 Sekundära inkomster -182 -195 -199 -187 -190 -198
2. Kapitalbalans 15 15 15 15 15 16
3. Finansiell balans -530 -3 877 322 -5 450 -9 060 -1 540
3.1 Direktinvesteringar -312 -1 191 1 282 -2 007 -1 432 -760
3.2 Portföljinvesteringar 1 048 -799 -3 559 -4 287 -3 938 -3 162
3.3 Övriga investeringar -1 436 -1 429 3 030 1 157 -3 386 2 600
3.4 Finansiella derivat 179 -442 -379 -296 -287 -187
3.5 Valutareserv -8 -15 -51 -16 -17 -31
4. Restpost -861 -4 226 422 -3 871 -8 550 -1 112
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_001_sv.html