Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06
Tillgångar Totalt 13 070 -5 919 -20 471 -2 239 -5 605 -23 416
1. Direktinvesteringar 375 64 3 157 -250 317 979
2. Portföljinvesteringar 3 222 1 452 -149 -1 535 -1 073 -1 026
3. Övriga investeringar 16 567 1 435 -13 833 8 075 3 696 -14 842
4. Finansiella derivat -7 085 -8 855 -9 595 -8 514 -8 529 -8 497
5. Valutareserv -8 -15 -51 -16 -17 -31
Skulder Totalt 13 600 -2 042 -20 794 3 211 3 455 -21 876
1. Direktinvesteringar 687 1 256 1 875 1 757 1 749 1 740
2. Portföljinvesteringar 2 174 2 251 3 410 2 752 2 866 2 136
3. Övriga investeringar 18 003 2 865 -16 863 6 918 7 081 -17 442
4. Finansiella derivat -7 264 -8 413 -9 216 -8 217 -8 241 -8 310
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_003_sv.html