Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 25929 24889 27091 25505 27777
1.1 Varor 15136 14797 15397 15073 16004
1.2 Tjänster 6311 6395 7477 6541 6770
1.3 Primära inkomster 4175 3424 3932 3562 4757
1.4 Sekundära inkomster 307 273 285 329 246
Utgifter 1. Bytesbalans 27468 24515 26662 26207 29842
1.1 Varor 14583 14303 15087 14834 15041
1.2 Tjänster 6946 6676 7415 6803 7465
1.3 Primära inkomster 5109 2774 3361 3674 6524
1.4 Sekundära inkomster 830 762 799 896 813
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2018, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/07/mata_2018_07_2018-09-19_tau_001_sv.html