Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08
1. Bytesbalans -71 -186 -445 -1 536 -354 -175 48 -104
1.1 Varor 156 -29 111 459 149 356 -167 -18
1.2 Tjänster -35 -94 -133 -184 -267 -245 -133 -121
1.3 Primära inkomster -12 128 -227 -1 625 -50 -92 540 224
1.4 Sekundära inkomster -180 -192 -195 -185 -187 -195 -192 -189
2. Kapitalbalans 15 15 15 14 14 15 15 15
3. Finansiell balans 178 -1 678 1 611 -1 670 -4 202 2 161 383 -3 473
3.1 Direktinvesteringar -819 -754 930 176 1 621 2 143 1 644 1 089
3.2 Portföljinvesteringar 2 533 687 -2 143 -2 818 -2 567 -1 859 432 -334
3.3 Övriga investeringar -1 334 -1 193 2 923 983 -3 367 1 623 -1 696 -4 369
3.4 Finansiella derivat -200 -402 -44 6 128 285 22 71
3.5 Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70
4. Restpost 233 -1 507 2 040 -149 -3 862 2 321 320 -3 383
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/08/mata_2018_08_2018-10-15_tau_001_sv.html