Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
1. Bytesbalans -71 -186 -445 -1 536 -354 -175 4 -252 100
1.1 Varor 156 -29 111 459 149 356 -155 -148 87
1.2 Tjänster -35 -94 -133 -184 -267 -245 -133 -121 -118
1.3 Primära inkomster -12 128 -227 -1 625 -50 -92 484 206 318
1.4 Sekundära inkomster -180 -192 -195 -185 -187 -195 -192 -189 -186
2. Kapitalbalans 15 15 15 14 14 15 15 15 14
3. Finansiell balans 178 -1 678 1 611 -1 670 -4 202 2 161 383 -3 505 5 970
3.1 Direktinvesteringar -819 -754 930 176 1 621 2 143 1 644 150 627
3.2 Portföljinvesteringar 2 533 687 -2 143 -2 818 -2 567 -1 859 432 640 3 683
3.3 Övriga investeringar -1 334 -1 193 2 923 983 -3 367 1 623 -1 696 -4 437 1 288
3.4 Finansiella derivat -200 -402 -44 6 128 285 22 71 315
3.5 Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56
4. Restpost 233 -1 507 2 040 -149 -3 862 2 321 363 -3 268 5 855
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_001_sv.html