Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3
Inkomster 1. Bytesbalans 24889 27091 26067 27940 25864
1.1 Varor 14797 15397 15410 16275 15191
1.2 Tjänster 6395 7477 6462 6434 6716
1.3 Primära inkomster 3424 3932 3865 4984 3682
1.4 Sekundära inkomster 273 285 330 247 274
Utgifter 1. Bytesbalans 24515 26662 26449 30014 26683
1.1 Varor 14303 15087 15044 15148 15423
1.2 Tjänster 6676 7415 6786 7451 7225
1.3 Primära inkomster 2774 3361 3723 6602 3219
1.4 Sekundära inkomster 762 799 897 814 816
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/10/mata_2018_10_2018-12-14_tau_001_sv.html