Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
1. Bytesbalans -54 -125 -203 -580 -608 -887 -182 -283 -355 -135 174
1.1 Varor 166 30 171 699 229 200 -107 -106 -19 -3 152
1.2 Tjänster -31 -107 -185 -291 -388 -338 -259 -142 -108 -133 -138
1.3 Primära inkomster -9 144 6 -802 -261 -555 371 145 -52 184 344
1.4 Sekundära inkomster -179 -191 -196 -186 -187 -193 -186 -180 -176 -183 -184
2. Kapitalbalans 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15
3. Finansiell balans -137 -1 336 1 330 198 -3 116 2 511 87 -3 079 5 265 -6 274 996
3.1 Direktinvesteringar -988 -186 1 000 2 567 3 146 2 599 876 -282 -861 -89 -94
3.2 Portföljinvesteringar 2 373 487 -2 312 -2 887 -2 559 -1 799 459 683 3 729 -4 265 1 698
3.3 Övriga investeringar -1 296 -1 210 2 708 421 -3 947 1 348 -1 362 -3 683 1 989 -1 147 -412
3.4 Finansiella derivat -224 -412 -10 114 261 393 132 133 352 -720 -93
3.5 Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56 -53 -104
4. Restpost -98 -1 227 1 518 764 -2 523 3 382 253 -2 811 5 605 -6 154 806
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_001_sv.html