Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
Inkomster 1. Bytesbalans 8 470 8 236 9 361 9 533 9 318 9 089 8 543 8 762 8 559 9 519 9 600
  1.1 Varor 5 111 4 848 5 451 5 648 5 308 5 319 4 970 5 223 4 998 5 631 5 575
  1.2 Tjänster 2 212 2 104 2 146 2 101 2 131 2 201 2 199 2 248 2 269 2 500 2 549
  1.3 Primära inkomster 1 038 1 170 1 656 1 697 1 799 1 487 1 285 1 199 1 198 1 297 1 383
  1.4 Sekundära inkomster 108 114 108 86 79 82 88 92 93 92 93
Utgifter 1. Bytesbalans 8 524 8 361 9 564 10 113 9 926 9 975 8 724 9 046 8 914 9 655 9 426
1.1 Varor 4 946 4 818 5 280 4 949 5 079 5 119 5 077 5 329 5 017 5 634 5 423
1.2 Tjänster 2 243 2 211 2 331 2 392 2 519 2 539 2 458 2 390 2 377 2 633 2 687
1.3 Primära inkomster 1 047 1 026 1 650 2 499 2 061 2 042 915 1 055 1 250 1 112 1 039
1.4 Sekundära inkomster 288 306 303 272 266 275 274 272 269 275 277
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_002_sv.html