Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
Tillgångar Totalt 14 656 -3 793 -20 675 1 864 -995 -18 917 2 486 -17 868 15 503 -24 859 14 294
  1. Direktinvesteringar 660 1 351 1 433 903 668 588 623 610 604 612 607
  2. Portföljinvesteringar 4 695 2 604 865 -284 212 261 1 250 247 688 -1 605 4 578
  3. Övriga investeringar 18 195 877 -14 881 8 829 5 294 -12 908 7 379 -12 246 20 548 -16 230 16 433
  4. Finansiella derivat -8 892 -8 609 -8 037 -7 569 -7 152 -6 827 -6 746 -6 550 -6 392 -7 583 -7 220
  5. Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56 -53 -104
Skulder Totalt 14 793 -2 457 -22 005 1 665 2 121 -21 428 2 400 -14 789 10 238 -18 585 13 299
1. Direktinvesteringar 1 648 1 537 433 -1 664 -2 479 -2 011 -253 892 1 464 701 701
2. Portföljinvesteringar 2 323 2 117 3 177 2 603 2 771 2 060 790 -436 -3 041 2 660 2 880
3. Övriga investeringar 19 491 2 086 -17 589 8 409 9 241 -14 257 8 740 -8 563 18 559 -15 083 16 845
4. Finansiella derivat -8 669 -8 198 -8 026 -7 683 -7 412 -7 220 -6 878 -6 682 -6 744 -6 863 -7 127
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_003_sv.html