Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12
Inkomster 1. Bytesbalans 9 533 9 318 9 089 8 543 8 762 8 559 9 533 9 495 8 672
1.1 Varor 5 648 5 308 5 319 4 970 5 223 4 998 5 645 5 578 4 824
1.2 Tjänster 2 101 2 131 2 201 2 199 2 248 2 269 2 500 2 549 2 494
1.3 Primära inkomster 1 697 1 799 1 487 1 285 1 199 1 198 1 297 1 275 1 265
1.4 Sekundära inkomster 86 79 82 88 92 93 92 93 89
Utgifter 1. Bytesbalans 10 113 9 926 9 975 8 724 9 046 8 914 9 698 9 398 9 133
1.1 Varor 4 949 5 079 5 119 5 077 5 329 5 017 5 678 5 395 5 051
1.2 Tjänster 2 392 2 519 2 539 2 458 2 390 2 377 2 633 2 687 2 710
1.3 Primära inkomster 2 499 2 061 2 042 915 1 055 1 250 1 112 1 039 1 108
1.4 Sekundära inkomster 272 266 275 274 272 269 275 277 264
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2018, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/12/mata_2018_12_2019-02-15_tau_002_sv.html