Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
Inkomster 1. Bytesbalans 8 669 9 778 9 833 9 057 10 204 10 558
1.1 Varor 5 049 5 657 5 620 4 906 5 673 5 098
1.2 Tjänster 2 325 2 631 2 656 2 586 2 343 2 288
1.3 Primära inkomster 1 192 1 381 1 447 1 460 2 084 3 062
1.4 Sekundära inkomster 103 109 110 105 105 109
Utgifter 1. Bytesbalans 8 912 9 926 9 585 9 295 9 703 10 595
1.1 Varor 5 021 5 709 5 424 5 124 5 076 4 950
1.2 Tjänster 2 404 2 775 2 869 2 912 2 437 2 479
1.3 Primära inkomster 1 203 1 147 995 974 1 904 2 869
1.4 Sekundära inkomster 285 294 298 286 285 297
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2019, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/02/mata_2019_02_2019-04-15_tau_002_sv.html