Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03
1. Bytesbalans -148 248 -238 487 -153 -469
1.1 Varor -52 196 -218 599 98 219
1.2 Tjänster -144 -212 -326 -95 -191 -214
1.3 Primära inkomster 234 452 486 163 128 -284
1.4 Sekundära inkomster -185 -189 -181 -180 -187 -189
2. Kapitalbalans 13 13 13 13 13 13
3. Finansiell balans -1 981 5 675 -6 476 3 844 -1 162 4 687
3.1 Direktinvesteringar 118 670 946 210 69 578
3.2 Portföljinvesteringar -5 079 5 829 -13 651 -1 770 -10 119 -4 440
3.3 Övriga investeringar 3 492 -1 035 6 713 5 008 7 463 8 241
3.4 Finansiella derivat -460 315 -618 531 1 114 360
3.5 Valutareserv -53 -104 133 -135 311 -52
4. Restpost -1 847 5 414 -6 251 3 344 -1022 5 142
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/03/mata_2019_03_2019-05-15_tau_001_sv.html