Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02 2019/03
Tillgångar Totalt -23 956 17 766 -36 780 22 694 -15 652 -15 235
1. Direktinvesteringar -469 -997 -1 261 -476 -485 -909
2. Portföljinvesteringar -2 106 9 500 -6 391 2 201 -1 435 -365
3. Övriga investeringar -13 630 16 498 -21 433 42 300 16 041 -6 119
4. Finansiella derivat -7 698 -7 131 -7 828 -21 195 -30 085 -7 789
5. Valutareserv -53 -104 133 -135 311 -52
Skulder Totalt -21 975 12 091 -30 304 18 850 -14 490 -19 921
1. Direktinvesteringar -587 -1 667 -2 207 -687 -553 -1 487
2. Portföljinvesteringar 2 973 3 671 7 260 3 971 8 684 4 075
3. Övriga investeringar -17 123 17 533 -28 146 37 292 8 578 -14 360
4. Finansiella derivat -7 238 -7 446 -7 211 -21 726 -31 199 -8 149
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/03/mata_2019_03_2019-05-15_tau_003_sv.html