Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q1 2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin -13 736 -23 814 -5 227 -35 244 24 688
S11 Icke-finansiella företag -8 475 -11 883 -7 275 -11 715 -5 347
S121 Centralbanken 17 207 -2 673 5 421 -22 512 30 215
S122 Övriga monetära finansinstitut -8 981 3 201 8 598 12 011 11 173
S123 Penningmarknadsfonder -183 -19 -197 4 -43
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 2 165 645 73 -1 356 -1 980
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 143 -192 23 -864 1 178
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 51 -129 243 96 358
S1311 Staten -8 552 -5 280 -5 523 -4 128 -3 927
S1313 Lokalförvaltning 27 -4 -4 -4 -2
S1314 Socialskyddsfonder -8 459 -7 593 -6 680 -6 110 -7 147
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 321 114 95 -667 210
Skulder S1 Hela ekonomin -8 851 -23 000 -4 110 -31 919 23 120
S11 Icke-finansiella företag -3 828 -12 703 -7 425 -11 519 -5 401
S121 Centralbanken -984 993 -104 1 068 -990
S122 Övriga monetära finansinstitut 14 120 2 783 14 776 -9 758 45 110
S123 Penningmarknadsfonder -10 7   39 -8
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 286 370 501 46 -1 500
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 2 346 622 960 1 451 -1 065
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 154 122 133 49 -48
S1311 Staten -9 748 -6 104 -6 540 -4 311 -5 073
S1313 Lokalförvaltning -21 -42 7 -7 41
S1314 Socialskyddsfonder -11 165 -9 048 -6 417 -8 977 -7 946
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . .
Netto S1 Hela ekonomin -4 886 -814 -1 117 -3 325 1 568
S11 Icke-finansiella företag -4 647 820 150 -196 55
S121 Centralbanken 18 191 -3 666 5 525 -23 580 31 205
S122 Övriga monetära finansinstitut -23 101 419 -6 178 21 769 -33 937
S123 Penningmarknadsfonder -173 -26 -196 -35 -35
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 879 275 -428 -1 401 -480
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -1 203 -814 -937 -2 315 2 242
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -103 -251 110 47 406
S1311 Staten 1 196 824 1 017 183 1 146
S1313 Lokalförvaltning 48 38 -11 3 -43
S1314 Socialskyddsfonder 2 706 1 455 -263 2 867 800
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 321 114 95 -667 210
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2019, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/04/mata_2019_04_2019-06-14_tau_002_sv.html