Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2018/12 2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05
Inkomster 1. Bytesbalans 9 297 9 750 8 909 9 363 9 321 9 676
1.1 Varor 4 903 5 764 4 945 5 268 5 157 5 465
1.2 Tjänster 2 594 2 402 2 323 2 315 2 278 2 269
1.3 Primära inkomster 1 673 1 413 1 431 1 554 1 689 1 741
1.4 Sekundära inkomster 126 171 209 227 197 200
Utgifter 1. Bytesbalans 9 203 8 686 8 575 9 601 13 561 9 354
1.1 Varor 5 109 4 935 4 861 5 062 5 344 5 280
1.2 Tjänster 2 879 2 507 2 494 2 494 2 531 2 520
1.3 Primära inkomster 926 947 906 1 724 5 385 1 247
1.4 Sekundära inkomster 289 297 314 320 302 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2019, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/05/mata_2019_05_2019-07-15_tau_002_sv.html