Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06
1. Bytesbalans 1 065 333 -238 -3 931 626 791
1.1 Varor 830 84 205 -229 138 351
1.2 Tjänster -105 -171 -180 -253 -251 -232
1.3 Primära inkomster 466 525 -170 -3 344 846 783
1.4 Sekundära inkomster -126 -105 -93 -105 -107 -111
2. Kapitalbalans 15 15 16 15 15 16
3. Finansiell balans 6 094 -6 335 1 809 2 694 10 423 8 259
3.1 Direktinvesteringar 103 -440 -711 2 2 2
3.2 Portföljinvesteringar 895 -12 179 -6 725 -6 152 3 292 -2 057
3.3 Övriga investeringar 5 169 5 643 9 189 8 272 6 924 9 923
3.4 Finansiella derivat 57 305 111 461 131 361
3.5 Valutareserv -130 336 -54 111 73 29
4. Restpost 5 015 -6 684 2 031 6 611 9 782 7 452
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_001_sv.html