Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06
Inkomster 1. Bytesbalans 9 750 8 909 9 363 9 705 10 085 9 492
1.1 Varor 5 764 4 945 5 268 5 190 5 523 5 125
1.2 Tjänster 2 402 2 323 2 315 2 278 2 269 2 268
1.3 Primära inkomster 1 413 1 431 1 554 2 041 2 093 1 890
1.4 Sekundära inkomster 171 209 227 197 200 209
Utgifter 1. Bytesbalans 8 686 8 575 9 601 13 636 9 459 8 701
1.1 Varor 4 935 4 861 5 062 5 419 5 385 4 774
1.2 Tjänster 2 507 2 494 2 494 2 531 2 520 2 500
1.3 Primära inkomster 947 906 1 724 5 385 1 247 1 107
1.4 Sekundära inkomster 297 314 320 302 306 320
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_002_sv.html