Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06
Tillgångar Totalt 34 234 4 053 -13 598 -17 483 -8 830 13 950
1. Direktinvesteringar 301 984 1 326 1 222 1 222 1 222
2. Portföljinvesteringar 2 040 -1 434 -1 932 -3 518 -212 -356
3. Övriga investeringar 39 434 11 342 -5 049 -8 524 -2 612 20 196
4. Finansiella derivat -7 411 -7 176 -7 888 -6 774 -7 302 -7 141
5. Valutareserv -130 336 -54 111 73 29
Skulder Totalt 28 140 10 387 -15 407 -20 178 -19 253 5 691
1. Direktinvesteringar 198 1 424 2 036 1 219 1 219 1 219
2. Portföljinvesteringar 1 145 10 745 4 793 2 634 -3 503 1 701
3. Övriga investeringar 34 265 5 699 -14 238 -16 796 -9 536 10 273
4. Finansiella derivat -7 468 -7 481 -7 999 -7 235 -7 433 -7 502
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/06/mata_2019_06_2019-08-15_tau_003_sv.html