Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q2 2018/Q3 2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2
Inkomster 1. Bytesbalans 27 514 26 327 29 176 28 709 29 143
1.1 Varor 16 338 15 418 16 353 16 355 16 372
1.2 Tjänster 6 348 6 709 7 494 6 953 7 196
1.3 Primära inkomster 4 483 3 819 4 926 4 567 5 187
1.4 Sekundära inkomster 344 380 402 835 388
Utgifter 1. Bytesbalans 30 299 26 851 28 491 28 006 32 736
1.1 Varor 15 479 15 620 16 381 15 512 16 128
1.2 Tjänster 7 335 7 164 8 128 7 783 7 860
1.3 Primära inkomster 6 572 3 135 3 022 3 681 7 855
1.4 Sekundära inkomster 913 931 959 1 030 893
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2019, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/07/mata_2019_07_2019-09-20_tau_001_sv.html