Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08
Inkomster 1. Bytesbalans 9 475 9 046 10 188 9 754 10 192 9 197 7 695 7 858
1.1 Varor 5 812 5 026 5 516 5 369 5 643 5 360 5 008 5 007
1.2 Tjänster 2 235 2 281 2 437 2 147 2 395 2 654 2 138 2 091
1.3 Primära inkomster 1 189 1 465 1 913 2 104 2 020 1 063 516 727
1.4 Sekundära inkomster 238 274 322 135 133 120 33 33
Utgifter 1. Bytesbalans 9 460 8 553 9 993 14 725 9 865 8 146 7 397 7 674
1.1 Varor 5 253 5 003 5 256 5 663 5 542 4 923 5 153 5 089
1.2 Tjänster 2 959 2 314 2 510 2 614 2 580 2 665 2 544 2 374
1.3 Primära inkomster 904 910 1 867 6 117 1 431 306 -462 53
1.4 Sekundära inkomster 345 326 360 330 311 252 163 158
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2019, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/08/mata_2019_08_2019-10-15_tau_002_sv.html