Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/01 2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11
1. Bytesbalans 46 549 226 -4 778 401 862 146 366 322 966 227
1.1 Varor 665 121 338 -280 168 431 -206 41 103 377 136
1.2 Tjänster -739 -56 -82 -449 -156 26 -344 125 445 -89 -265
1.3 Primära inkomster 247 577 78 -3 855 570 587 852 380 8 806 487
1.4 Sekundära inkomster -128 -92 -108 -194 -181 -182 -155 -181 -234 -128 -131
2. Kapitalbalans 17 15 16 15 16 18 16 16 16 9 9
3. Finansiell balans -1 070 -7 809 4 315 -4 739 4 052 3 618 -3 142 376 3 633 2 348 -35
3.1 Direktinvesteringar -1 879 -2 002 -1 796 888 1 285 1 481 1 418 842 -409 437 -251
3.2 Portföljinvesteringar -1 526 -12 219 -3 811 -5 729 266 -2 099 7 300 -3 413 -564 1 518 -1 944
3.3 Övriga investeringar 2 233 5 795 9 943 -292 2 597 4 231 -11 646 3 306 4 682 874 3 132
3.4 Finansiella derivat 124 298 14 252 -162 -27 -226 -399 -20 -463 -977
3.5 Valutareserv -23 320 -35 142 66 32 12 41 -56 -18 5
4. Restpost -1 134 -8 374 4 073 24 3 635 2 739 -3 305 -6 3 295 1 373 -272
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2019, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/11/mata_2019_11_2020-01-13_tau_001_sv.html