Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
Tillgångar Totalt -20 747 -13 230 8 984 -22 966 3 254 1 335 -2 723 -10 743 -26 064
1. Direktinvesteringar 892 99 -610 -335 657 2 942 1 108 -362 -1 191
2. Portföljinvesteringar -2 635 146 -2 1 196 -2 145 -270 53 1 125 -2 467
3. Övriga investeringar -12 063 -5 452 17 547 -15 605 13 750 7 783 -4 090 -11 146 -21 866
4. Finansiella derivat -7 084 -8 089 -7 983 -8 234 -9 050 -9 064 -9 367 -9 835 -10 286
5. Valutareserv 142 66 32 12 41 -56 -18 5 48
Skulder Totalt -16 008 -17 281 5 366 -19 824 2 878 -2 298 -6 040 -9 385 -24 308
1. Direktinvesteringar 5 -1 186 -2 091 -1 752 -185 3 351 1 344 401 -390
2. Portföljinvesteringar 3 094 -120 2 097 -6 104 1 269 294 -1 465 3 060 -978
3. Övriga investeringar -11 771 -8 049 13 316 -3 959 10 445 3 101 -5 920 -12 846 -22 940
4. Finansiella derivat -7 335 -7 926 -7 956 -8 009 -8 650 -9 043 -9 591 -9 469 -9 698
5. Valutareserv . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2019, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/12/mata_2019_12_2020-02-13_tau_003_sv.html