Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro

  År/kvartal
2018/Q4 2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4
Inkomster 1. Bytesbalans 29 121 28 180 28 744 28 447 30 353
1.1 Varor 16 203 16 358 15 794 15 595 17 099
1.2 Tjänster 7 591 6 991 7 723 8 015 8 392
1.3 Primära inkomster 4 925 4 301 4 900 4 494 4 519
1.4 Sekundära inkomster 402 530 326 343 343
Utgifter 1. Bytesbalans 28 585 27 838 32 855 27 840 29 002
1.1 Varor 16 378 15 152 15 941 15 620 15 554
1.2 Tjänster 8 230 7 882 8 017 7 836 8 806
1.3 Primära inkomster 3 019 3 758 7 996 3 436 3 545
1.4 Sekundära inkomster 958 1 046 900 947 1 096
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2019, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2019/44/mata_2019_44_2020-03-20_tau_001_sv.html