Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02
Tillgångar Totalt -1 324 -14 322 -20 156 -35 914 16 680 806
1. Direktinvesteringar 1 092 -522 -507 -480 427 611
2. Portföljinvesteringar -270 53 1 128 -2 460 3 674 3 645
3. Övriga investeringar 6 733 -4 732 -12 292 -24 749 21 784 6 035
4. Finansiella derivat -9 014 -8 976 -8 452 -8 270 -9 064 -9 437
5. Valutareserv 134 -146 -34 44 -142 -48
Skulder Totalt -4 215 -16 995 -19 957 -35 049 16 744 3 489
1. Direktinvesteringar 1 104 -378 -346 -339 -159 -256
2. Portföljinvesteringar 319 -1 067 3 454 -592 4 117 2 219
3. Övriga investeringar 3 303 -6 056 -14 492 -25 873 21 684 10 829
4. Finansiella derivat -8 941 -9 494 -8 572 -8 246 -8 899 -9 303
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_003_sv.html