Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04
1. Bytesbalans -47 1 119 493 -478 -1 178 -295
1.1 Varor 276 888 129 -358 179 341
1.2 Tjänster -211 31 -51 -398 -403 15
1.3 Primära inkomster 135 477 682 516 -694 -375
1.4 Sekundära inkomster -246 -277 -267 -239 -259 -276
2. Kapitalbalans 14 15 16 15 16 15
3. Finansiell balans -199 -865 -289 -2 748 -85 -3 345
3.1 Direktinvesteringar -161 -141 486 767 661 552
3.2 Portföljinvesteringar -2 326 -1 868 -443 1 426 -374 -7 313
3.3 Övriga investeringar 2 201 1 123 -24 -4 760 1 802 4 723
3.4 Finansiella derivat 120 -24 -165 -133 -1 940 -1 374
3.5 Valutareserv -34 44 -142 -48 -234 67
4. Restpost -167 -1 999 -798 -2 285 1 077 -3 065
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_001_sv.html