Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06
1. Bytesbalans 290 -741 -1 173 -181 -413 -417
1.1 Varor 119 -373 155 673 191 304
1.2 Tjänster -146 -444 -458 -341 -278 -272
1.3 Primära inkomster 508 281 -583 -311 -145 -280
1.4 Sekundära inkomster -191 -206 -287 -202 -181 -170
2. Kapitalbalans 16 15 16 15 15 15
3. Finansiell balans 1 452 -100 -4 231 -2 756 53 -2 850
3.1 Direktinvesteringar 795 753 -1 444 1 197 1 383 1 736
3.2 Portföljinvesteringar -1 513 1 765 2 050 -7 314 -5 344 -2 129
3.3 Övriga investeringar 2 155 -2 581 -4 605 4 668 4 371 -3 248
3.4 Finansiella derivat 156 11 1 -1 374 -384 727
3.5 Valutareserv -141 -47 -234 67 26 64
4. Restpost 1 146 627 -3 074 -2 590 451 -2 448
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/06/mata_2020_06_2020-08-13_tau_001_sv.html