Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07
Inkomster 1. Bytesbalans 8 964 8 246 8 905 8 532 7 782 8 140 8 177
1.1 Varor 4 875 4 409 5 020 4 835 4 438 4 756 4 606
1.2 Tjänster 2 414 2 226 2 121 1 836 1 825 1 970 1 868
1.3 Primära inkomster 1 515 1 446 1 566 1 748 1 408 1 304 1 588
1.4 Sekundära inkomster 160 166 197 113 111 110 116
Utgifter 1. Bytesbalans 8 674 8 988 10 078 8 713 8 195 8 558 8 299
1.1 Varor 4 756 4 782 4 865 4 162 4 247 4 452 4 640
1.2 Tjänster 2 560 2 669 2 579 2 177 2 102 2 241 2 193
1.3 Primära inkomster 1 007 1 164 2 150 2 059 1 554 1 584 1 118
1.4 Sekundära inkomster 351 372 484 315 292 280 347
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_002_sv.html