Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/06 2020/07
1. Bytesbalans -1 103 -230 -417 -121
1.1. Varor 2 569 2 790 304 -34
1.2. Tjänster -1 221 -2 432 -272 -325
1.3. Primära inkomster -3 1 695 -280 470
1.4. Sekundära inkomster -2 448 -2 284 -170 -232
2. Kapitalbalans 187 185 15 16
3. Finansiell balans -2 725 -7 197 -2 850 -2 189
3.1. Direktinvesteringar -4 315 2 857 1 736 59
3.2. Portföljinvesteringar -24 527 -21 545 -2 129 -2 042
3.3. Övriga investeringar 25 128 11 519 -3 248 -1 175
3.4. Finansiella derivat 463 231 727 962
3.5. Valutareserv 527 -260 64 7
4. Restpost -1 809 -7 152 -2 448 -2 084
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/07/mata_2020_07_2020-09-11_tau_004_sv.html