Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
1. Bytesbalans 278 -695 -1 165 -222 -240 -345 -97 267
1.1 Varor 139 -321 133 576 150 267 -42 228
1.2 Tjänster -234 -519 -531 -288 -195 -178 -270 -100
1.3 Primära inkomster 587 349 -513 -225 98 -199 447 369
1.4 Sekundära inkomster -213 -204 -254 -286 -294 -235 -232 -230
2. Kapitalbalans 16 15 16 15 16 15 16 16
3. Finansiell balans 244 -3 193 -3 159 -2 364 828 -708 -1 539 -278
3.1 Direktinvesteringar -367 -350 -361 538 549 532 734 734
3.2 Portföljinvesteringar 338 1 980 545 -5 253 -3 278 -71 -1 788 -4 172
3.3 Övriga investeringar 99 -4 879 -1 453 3 533 3 916 -2 281 -1 266 1 781
3.4 Finansiella derivat 316 103 -1 656 -1 248 -386 1 049 773 1 374
3.5 Valutareserv -142 -48 -234 67 26 64 7 5
4. Restpost -50 -2 513 -2 010 -2 157 1 052 -378 -1 458 -561
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/08/mata_2020_08_2020-10-13_tau_001_sv.html