Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10
Inkomster 1. Bytesbalans 9 271 8 570 9 205 8 466 8 150 8 512 7 745 7 633 8 217 8 862
1.1 Varor 5 049 4 601 5 198 4 714 4 376 4 748 4 538 4 556 4 974 5 182
1.2 Tjänster 2 383 2 210 2 105 1 870 1 847 2 014 1 920 1 833 1 813 1 829
1.3 Primära inkomster 1 673 1 585 1 709 1 773 1 817 1 643 1 172 1 127 1 317 1 716
1.4 Sekundära inkomster 165 174 192 110 109 107 116 117 113 135
Utgifter 1. Bytesbalans 8 993 9 264 10 370 8 688 8 390 8 856 8 103 7 571 8 112 8 328
1.1 Varor 4 910 4 922 5 065 4 138 4 226 4 480 4 622 4 391 4 896 4 764
1.2 Tjänster 2 617 2 728 2 636 2 158 2 042 2 192 2 141 1 989 2 080 2 116
1.3 Primära inkomster 1 087 1 236 2 223 1 997 1 719 1 842 993 844 812 1 137
1.4 Sekundära inkomster 379 377 446 395 403 343 347 347 323 311
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2020, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/10/mata_2020_10_2020-12-11_tau_002_sv.html