Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/10 2020/11
1. Bytesbalans -371 246 355 -90
1.1. Varor 2 264 2 772 412 323
1.2. Tjänster -1 512 -3 061 -322 -348
1.3. Primära inkomster 1 219 3 065 442 107
1.4. Sekundära inkomster -2 341 -2 531 -177 -173
2. Kapitalbalans 187 185 15 14
3. Finansiell balans -8 731 -14 596 -5 807 -444
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -118 -436 471
3.2. Portföljinvesteringar -24 880 -7 411 -1 687 -3 131
3.3. Övriga investeringar 22 972 -4 455 -2 921 2 524
3.4. Finansiella derivat 463 -2 257 -833 -149
3.5. Valutareserv 527 -355 70 -160
4. Restpost -8 548 -15 027 -6 177 -368
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/11/mata_2020_11_2021-01-12_tau_004_sv.html