Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/11 2020/12
1. Bytesbalans 1 902 1 902 441 2 041
1.1. Varor 3 226 3 226 329 1 384
1.2. Tjänster -1 875 -1 875 177 146
1.3. Primära inkomster 3 141 3 141 109 710
1.4. Sekundära inkomster -2 590 -2 590 -173 -200
2. Kapitalbalans 184 184 14 14
3. Finansiell balans -14 337 -14 337 -443 -581
3.1. Direktinvesteringar -630 -630 -830 -868
3.2. Portföljinvesteringar -3 322 -3 322 -1 830 1 452
3.3. Övriga investeringar -8 905 -8 905 2 524 -2 296
3.4. Finansiella derivat -1 259 -1 259 -149 953
3.5. Valutareserv -221 -221 -160 178
4. Restpost -16 423 -16 423 -899 -2 636
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/12/mata_2020_12_2021-02-12_tau_004_sv.html