Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1
Inkomster 1. Bytesbalans 28 381 29 053 28 639 30 579 26 116
1.1 Varor 16 317 15 774 15 589 17 142 14 303
1.2 Tjänster 7 105 7 920 8 115 8 516 6 761
1.3 Primära inkomster 4 421 5 032 4 590 4 571 4 527
1.4 Sekundära inkomster 538 327 344 348 524
Utgifter 1. Bytesbalans 28 319 32 890 27 822 28 723 27 740
1.1 Varor 15 156 15 966 15 638 15 493 14 402
1.2 Tjänster 7 945 8 082 7 917 8 933 7 808
1.3 Primära inkomster 3 767 7 975 3 354 3 521 4 321
1.4 Sekundära inkomster 1 450 867 913 776 1 208
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Bytesbalans, kvartalvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_001_sv.html