Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q1 2019/Q2 2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1
Tillgånger S1 Hela ekonomin 30 696 -25 690 -17 588 -70 822 7 849
S11 Icke-finansiella företag -4 984 -11 727 -7 318 -11 717 -7 259
S121 Centralbanken 30 221 -2 128 925 -12 440 5 860
S122 Övriga monetära finansinstitut 15 912 459 -820 -32 449 31 692
S123 Penningmarknadsfonder -2 173 . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 265 -268 1 124 -287 -1 599
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 089 495 -629 832 181
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 450 -82 -31 -303 -225
S1311 Staten -3 916 -4 419 -1 878 -6 133 -8 148
S1313 Lokalförvaltning -2 27 4 71 7
S1314 Socialskyddsfonder -6 380 -8 216 -9 073 -8 661 -12 802
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 214 169 107 264 142
Skulder S1 Hela ekonomin 35 204 -27 992 -15 767 -72 124 10 728
S11 Icke-finansiella företag -4 565 -12 764 -7 514 -11 282 -7 088
S121 Centralbanken -906 120 -220 251 378
S122 Övriga monetära finansinstitut 50 006 -7 228 5 152 -44 945 25 391
S123 Penningmarknadsfonder -8       1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -1 442 -888 439 155 -211
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 4 996 548 1 412 805 491
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 110 -143 85 29 86
S1311 Staten -5 073 979 -4 080 -7 338 2 642
S1313 Lokalförvaltning 42 57 28 283 247
S1314 Socialskyddsfonder -8 018 -8 797 -11 157 -10 122 -11 473
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 63 123 88 40 264
Netto S1 Hela ekonomin -4 508 2 302 -1 821 1 302 -2 879
S11 Icke-finansiella företag -419 1 037 195 -435 -171
S121 Centralbanken 31 127 -2 248 1 145 -12 690 5 482
S122 Övriga monetära finansinstitut -34 094 7 687 -5 973 12 496 6 301
S123 Penningmarknadsfonder -2 164       -1
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 1 707 620 686 -442 -1 388
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -3 907 -53 -2 041 27 -310
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 341 61 -116 -332 -311
S1311 Staten 1 156 -5 399 2 203 1 205 -10 791
S1313 Lokalförvaltning -43 -30 -24 -211 -240
S1314 Socialskyddsfonder 1 638 581 2 084 1 461 -1 328
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 151 46 20 223 -121
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/41/mata_2020_41_2020-06-22_tau_002_sv.html