Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/06 2020/07
1. Bytesbalans -497 433 -345 -121
1.1. Varor 2 281 2 545 267 -34
1.2. Tjänster -1 528 -2 545 -178 -325
1.3. Primära inkomster 1 164 2 950 -199 470
1.4. Sekundära inkomster -2 413 -2 517 -235 -232
2. Kapitalbalans 187 187 15 16
3. Finansiell balans -9 177 -14 098 -708 -2 189
3.1. Direktinvesteringar -7 813 -5 047 532 59
3.2. Portföljinvesteringar -25 668 -15 947 -71 -2 042
3.3. Övriga investeringar 23 315 7 878 -2 281 -1 175
3.4. Finansiella derivat 463 -722 1 049 962
3.5. Valutareserv 527 -262 64 7
4. Restpost -8 867 -14 718 -378 -2 084
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/42/mata_2020_42_2020-09-18_tau_004_sv.html