Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro

  År/kvartal
2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2 2020/Q3
Tillgånger S1 Hela ekonomin 863 595 821 176 851 327 848 625 844 252
S11 Icke-finansiella företag 154 276 161 296 166 537 165 990 167 493
S121 Centralbanken 96 781 84 047 89 736 101 549 94 317
S122 Övriga monetära finansinstitut 264 944 223 490 278 321 246 516 238 914
S123 Penningmarknadsfonder . . . . .
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 88 484 90 779 77 313 85 934 89 275
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 34 584 35 997 35 950 35 759 37 497
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 31 524 31 247 29 055 30 813 31 395
S1311 Staten 14 472 14 061 14 042 14 121 14 598
S1313 Lokalförvaltning 755 848 750 828 783
S1314 Socialskyddsfonder 163 162 163 776 145 919 151 843 153 769
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 14 612 15 635 13 705 15 273 16 210
Skulder S1 Hela ekonomin 861 051 808 713 841 988 846 900 849 625
S11 Icke-finansiella företag 239 441 242 849 229 262 244 948 255 728
S121 Centralbanken 12 606 12 849 13 252 14 061 14 554
S122 Övriga monetära finansinstitut 415 109 360 839 401 028 380 392 373 770
S123 Penningmarknadsfonder 1 1 2 3 3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 27 667 28 863 24 963 27 736 29 215
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 53 938 57 089 53 607 54 516 57 914
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 484 2 524 2 803 2 917 3 000
S1311 Staten 96 196 93 587 104 767 109 406 102 938
S1313 Lokalförvaltning 4 202 4 477 4 727 4 967 4 958
S1314 Socialskyddsfonder 6 852 3 068 4 739 5 335 4 857
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 2 553 2 568 2 837 2 618 2 688
Netto S1 Hela ekonomin 2 543 12 462 9 339 1 725 -5 373
S11 Icke-finansiella företag -85 165 -81 553 -62 725 -78 958 -88 234
S121 Centralbanken 84 175 71 198 76 484 87 488 79 764
S122 Övriga monetära finansinstitut -150 165 -137 349 -122 707 -133 875 -134 856
S123 Penningmarknadsfonder -1 -1 -2 -3 -3
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder 60 817 61 916 52 349 58 197 60 060
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -19 354 -21 093 -17 657 -18 757 -20 417
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 29 039 28 723 26 252 27 895 28 395
S1311 Staten -81 724 -79 526 -90 725 -95 285 -88 340
S1313 Lokalförvaltning -3 447 -3 628 -3 977 -4 139 -4 175
S1314 Socialskyddsfonder 156 309 160 709 141 180 146 508 148 912
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 12 058 13 067 10 867 12 655 13 522
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta Karinluoma 029 551 3077, Timo Ristimäki 029 551 2324, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/43/mata_2020_43_2020-12-18_tau_003_sv.html