Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2020 12 mån. glidande summa 2021/01
1. Bytesbalans 716 242 -70
1.1. Varor 3 384 3 403 200
1.2. Tjänster -2 463 -2 659 -335
1.3. Primära inkomster 2 630 2 356 321
1.4. Sekundära inkomster -2 836 -2 857 -256
2. Kapitalbalans 197 198 18
3. Finansiell balans -3 850 431 4 468
3.1. Direktinvesteringar 3 528 3 928 61
3.2. Portföljinvesteringar -1 005 -853 324
3.3. Övriga investeringar -5 705 -1 478 3 911
3.4. Finansiella derivat -1 548 -1 576 295
3.5. Valutareserv 880 411 -124
4. Restpost -4 763 -9 4 519
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/44/mata_2020_44_2021-03-15_tau_004_sv.html