Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01
Inkomster 1. Bytesbalans 8 162 8 730 9 645 8 864 10 475 7 905
1.1 Varor 4 565 4 995 5 249 5 091 6 166 4 707
1.2 Tjänster 1 825 1 845 2 619 2 437 2 481 1 764
1.3 Primära inkomster 1 648 1 762 1 643 1 200 1 682 1 267
1.4 Sekundära inkomster 124 129 134 135 146 167
Utgifter 1. Bytesbalans 7 823 8 517 8 735 8 422 8 435 7 975
1.1 Varor 4 411 4 909 4 810 4 762 4 782 4 507
1.2 Tjänster 1 988 2 107 2 415 2 260 2 335 2 099
1.3 Primära inkomster 1 100 1 179 1 199 1 091 972 946
1.4 Sekundära inkomster 324 322 311 309 345 422
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/01/mata_2021_01_2021-03-12_tau_002_sv.html