Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
Inkomster 1. Bytesbalans 8 542 9 510 9 171 10 436 8 145 8 616
1.1 Varor 5 028 5 283 5 112 6 265 4 715 4 973
1.2 Tjänster 1 817 2 510 2 360 2 435 1 818 1 847
1.3 Primära inkomster 1 565 1 585 1 571 1 611 1 445 1 636
1.4 Sekundära inkomster 132 133 129 125 167 160
Utgifter 1. Bytesbalans 8 564 8 724 8 396 8 654 7 989 8 243
1.1 Varor 4 978 4 799 4 754 4 834 4 523 4 759
1.2 Tjänster 2 129 2 380 2 208 2 407 2 099 2 124
1.3 Primära inkomster 1 162 1 252 1 143 1 088 944 972
1.4 Sekundära inkomster 295 294 290 325 422 387
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/02/mata_2021_02_2021-04-12_tau_002_sv.html