Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03
Tillgångar Totalt -15 283 -2 141 -37 851 39 521 -10 488 -8 725
1. Direktinvesteringar -406 -361 -399 609 604 714
2. Portföljinvesteringar 2 941 1 419 -3 292 8 211 2 632 3 549
3. Övriga investeringar -8 929 5 738 -24 941 40 586 -3 992 -2 754
4. Finansiella derivat -8 965 -8 777 -9 404 -9 762 -9 813 -10 259
5. Valutareserv 76 -160 185 -124 81 25
Skulder Totalt -13 616 -2 746 -40 430 42 983 -10 449 -9 060
1. Direktinvesteringar -1 047 -972 -960 40 112 237
2. Portföljinvesteringar 3 697 4 429 -6 846 7 891 -1 618 2 358
3. Övriga investeringar -7 504 2 347 -23 289 44 595 1 667 -1 378
4. Finansiella derivat -8 762 -8 550 -9 336 -9 543 -10 610 -10 277
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/03/mata_2021_03_2021-05-12_tau_003_sv.html