Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04
Inkomster 1. Bytesbalans 9 171 10 436 8 381 8 571 9 494 9 310
1.1 Varor 5 112 6 265 4 591 4 887 5 724 5 304
1.2 Tjänster 2 360 2 435 2 003 1 941 1 915 1 992
1.3 Primära inkomster 1 571 1 611 1 620 1 582 1 696 1 866
1.4 Sekundära inkomster 129 125 167 160 159 149
Utgifter 1. Bytesbalans 8 396 8 654 8 129 8 395 10 243 9 954
1.1 Varor 4 754 4 834 4 535 4 792 5 561 5 176
1.2 Tjänster 2 208 2 407 2 181 2 231 2 349 2 149
1.3 Primära inkomster 1 143 1 088 990 985 1 900 2 227
1.4 Sekundära inkomster 290 325 422 387 432 403
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mikko Pitkänen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 11.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2021, Tabellbilaga 2. Bytesbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/04/mata_2021_04_2021-06-11_tau_002_sv.html