Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05
Tillgångar Totalt -37 881 40 087 -8 606 -6 216 5 072 3 008
1. Direktinvesteringar -443 152 151 190 119 402
2. Portföljinvesteringar -3 292 7 592 2 064 3 819 4 488 1 291
3. Övriga investeringar -24 996 42 806 -1 652 134 11 006 11 867
4. Finansiella derivat -9 335 -10 339 -9 250 -10 384 -10 526 -10 615
5. Valutareserv 185 -124 81 25 -15 64
Skulder Totalt -40 741 42 779 -9 212 -4 090 3 622 7 762
1. Direktinvesteringar -1 183 920 873 1 219 -180 -46
2. Portföljinvesteringar -6 949 5 839 -2 912 5 256 962 9 697
3. Övriga investeringar -23 338 46 353 3 074 9 13 453 8 703
4. Finansiella derivat -9 270 -10 335 -10 248 -10 575 -10 614 -10 591
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3469, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2021, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/05/mata_2021_05_2021-07-13_tau_003_sv.html